تعرفه و هزینه های دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکی شفا

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر شهریار

تعرفه خدمات دندانپزشکی کلینیک دندانپزشکی شفا سال ۱۳۹۹

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
20٬000 تومان
14٬000 تومان
ست یکبار مصرف
20٬000 تومان
14٬000 تومان
پانسمان
25٬000 تومان
17٬500 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
35٬000 تومان
24٬500 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
180٬000 تومان
126٬000 تومان
بروساژ هر فک
50٬000 تومان
35٬000 تومان
جرم گیری زیر لثه هر فک
150٬000 تومان
105٬000 تومان
معاینه تشخیص تخصصی و تکمیل پرونده
40٬000 تومان
28٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
290٬000 تومان
203٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
315٬000 تومان
220٬500 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
550٬000 تومان
385٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
520٬000 تومان
364٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
690٬000 تومان
483٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
550٬000 تومان
385٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
600٬000 تومان
420٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
60٬000 تومان
42٬000 تومان
گلاس
60٬000 تومان
42٬000 تومان
ام تی ای
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پالپ کپ
450٬000 تومان
315٬000 تومان
اکسپوز کردن دندان
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( چهارکانال )
700٬000 تومان
490٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 (چهار کانال )
800٬000 تومان
560٬000 تومان
درمان ریشه مجدد هر کانال
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
230٬000 تومان
161٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
330٬000 تومان
231٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
290٬000 تومان
203٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
340٬000 تومان
238٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
390٬000 تومان
273٬000 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
500٬000 تومان
350٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
800٬000 تومان
560٬000 تومان
ترمیم پرسلن در دهان بیمار
750٬000 تومان
525٬000 تومان
فایبر پست
150٬000 تومان
105٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
150٬000 تومان
105٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
150٬000 تومان
105٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
700٬000 تومان
490٬000 تومان
کف بندی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ترمیم با گلاس آینومر
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پانسمان پالپ کچ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
اسپیلینت کامپوزیت هر دندان با سیم
100٬000 تومان
70٬000 تومان
اسپیلنت دندانهای لق شده ( هر فک )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
پالیش ونیر
400٬000 تومان
280٬000 تومان
اسپیلینت کامپوزیت هر دندان بدون سیم
150٬000 تومان
105٬000 تومان
تخلیه ترمیم قدیمی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کامپوزیت ونیرips
1٬400٬000 تومان
980٬000 تومان
کامپوزیت ونیر سوئیسی
780٬000 تومان
546٬000 تومان
کامپوزیت ونیر ژاپنی
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک با مواد اروپایی
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
750٬000 تومان
525٬000 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
650٬000 تومان
455٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
1٬600٬000 تومان
1٬120٬000 تومان
اینله و انله
1٬800٬000 تومان
1٬260٬000 تومان
روکش موقت
3٬800٬000 تومان
2٬660٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
80٬000 تومان
56٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پست ریختگی
3٬500٬000 تومان
2٬450٬000 تومان
کرون فلز و پرسلن هر واحد
750٬000 تومان
525٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
4٬500٬000 تومان
3٬150٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
2٬300٬000 تومان
1٬610٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬300٬000 تومان
1٬610٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت دوفک دندان ( با هزینه دندان و لابراتوار )
4٬500٬000 تومان
3٬150٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
1٬400٬000 تومان
980٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
1٬400٬000 تومان
980٬000 تومان
ریبیس هر فک
500٬000 تومان
350٬000 تومان
نایت گارد سخت
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
نایت گارد نرم
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
فلیپر تا دو دندان
700٬000 تومان
490٬000 تومان
فلیپر تک دندان
350٬000 تومان
245٬000 تومان
روکش استنلس استیل
650٬000 تومان
455٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار ) با لثه نرم
4٬750٬000 تومان
3٬325٬000 تومان
هزینه دندان اورکلار خارجی Evoclar
850٬000 تومان
595٬000 تومان
چسباندن بریج قدیمی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
دست دندان هرفک ایرانی ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬360٬000 تومان
1٬652٬000 تومان
دست دندان هرفک آلمانی ( با هزینه دندان و لابراتوار )
3٬100٬000 تومان
2٬170٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ایرانی ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬500٬000 تومان
1٬750٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک آلمانی ( با هزینه دندان و لابراتوار )
4٬000٬000 تومان
2٬800٬000 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
12٬000٬000 تومان
8٬400٬000 تومان
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت
7٬500٬000 تومان
5٬250٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک ساده
5٬500٬000 تومان
3٬850٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار
6٬000٬000 تومان
4٬200٬000 تومان
پلاک فانکشنال
6٬000٬000 تومان
4٬200٬000 تومان
نگهدارنده متحرک هر فک
1٬400٬000 تومان
980٬000 تومان
نگهدارنده ثابت هر فک ( نوع لینگ آرچ )
1٬400٬000 تومان
980٬000 تومان
پلاک نگهدارنده ( رینینر – پلاک مجدد ) – هر فک
1٬400٬000 تومان
980٬000 تومان
FACE MASK,CHIN CAP هدگیر و
6٬000٬000 تومان
4٬200٬000 تومان
شکستن هر بند یا براکت نصب مجدد
300٬000 تومان
210٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
350٬000 تومان
245٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
هر عدد بخیه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن بخیه
40٬000 تومان
28٬000 تومان
ساکشن
20٬000 تومان
14٬000 تومان
کورتاژ لثه
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
ایمپلنت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
دیستال وج
200٬000 تومان
140٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
20٬000 تومان
14٬000 تومان
جرم گیر هر فک با بروساژ
180٬000 تومان
126٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
400٬000 تومان
280٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
800٬000 تومان
560٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
180٬000 تومان
126٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
باز کردن آبسه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
فیشور سیلنت
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
500٬000 تومان
350٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
550٬000 تومان
385٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
550٬000 تومان
385٬000 تومان
روکش دندان دائمی
750٬000 تومان
525٬000 تومان
پلاک s. M متحرک
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
پلاک s. M ثابت
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
ثابت یک طرفه ( بندلوپ ) SM
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
ثابت یک طرفه ( لینگوآل ) SM
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
جراحی لثه
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
فرنکتومی
500٬000 تومان
350٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture کره ای
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای
2٬500٬000 تومان
1٬750٬000 تومان
Pontic
750٬000 تومان
525٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟