تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر ریحانه ضیائی

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر اندیشه

قرار داد این پزشک فسخ شده و هیچگونه همکاری با شرکت امواج سلامت پویا ندارد

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر ریحانه ضیائی سال ۱۳۹۹

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ست یکبار مصرف
15٬000 تومان
10٬500 تومان
پانسمان
25٬000 تومان
17٬500 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
50٬000 تومان
35٬000 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
200٬000 تومان
140٬000 تومان
بروساژ هر فک
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
550٬000 تومان
385٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
600٬000 تومان
420٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
550٬000 تومان
385٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
600٬000 تومان
420٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
450٬000 تومان
315٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
550٬000 تومان
385٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
700٬000 تومان
490٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
700٬000 تومان
490٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
150٬000 تومان
105٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
600٬000 تومان
420٬000 تومان
کف بندی
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کامپوزیت زیبایی هر واحد دندان با لیزر
700٬000 تومان
490٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
700٬000 تومان
490٬000 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
1٬800٬000 تومان
1٬260٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
1٬800٬000 تومان
1٬260٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
70٬000 تومان
49٬000 تومان
پست ریختگی
800٬000 تومان
560٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
7٬000٬000 تومان
4٬900٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
3٬500٬000 تومان
2٬450٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬800٬000 تومان
1٬960٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت دوفک دندان ( با هزینه دندان و لابراتوار )
5٬600٬000 تومان
3٬920٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
1٬100٬000 تومان
770٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
150٬000 تومان
105٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
500٬000 تومان
350٬000 تومان
نایت گارد نرم
7٬000٬000 تومان
4٬900٬000 تومان
فلیپر تا دو دندان
1٬100٬000 تومان
770٬000 تومان
فلیپر تک دندان
700٬000 تومان
490٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
300٬000 تومان
210٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
500٬000 تومان
350٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
150٬000 تومان
105٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
200٬000 تومان
140٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
600٬000 تومان
420٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
700٬000 تومان
490٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
فیشور سیلنت
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
350٬000 تومان
245٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
350٬000 تومان
245٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟