تعرفه و هزینه های دندانپزشکی مجتمع دندانپزشکی ثمین

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر اندیشه

تعرفه خدمات دندانپزشکی مجتمع دندانپزشکی ثمین سال ۱۳۹۹

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیری هر فک با برو ساژ
120٬000 تومان
84٬000 تومان
بروساژ هر فک
60٬000 تومان
42٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
230٬000 تومان
161٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
280٬000 تومان
196٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
330٬000 تومان
231٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
350٬000 تومان
245٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
380٬000 تومان
266٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
240٬000 تومان
168٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
325٬000 تومان
227٬500 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
370٬000 تومان
259٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
450٬000 تومان
315٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
640٬000 تومان
448٬000 تومان
فایبر پست
400٬000 تومان
280٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
200٬000 تومان
140٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
کف بندی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم با گلاس آینومر
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
650٬000 تومان
455٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
60٬000 تومان
42٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
60٬000 تومان
42٬000 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
60٬000 تومان
42٬000 تومان
پست ریختگی
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت دوفک دندان ( با هزینه دندان و لابراتوار )
4٬000٬000 تومان
2٬800٬000 تومان
تعمییر پروتز شکسته
100٬000 تومان
70٬000 تومان
نایت گارد سخت
500٬000 تومان
350٬000 تومان
فلیپر تک دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تک فک با لاتوار
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
پروتز پارسیل فلکسی هر فک
1٬750٬000 تومان
1٬225٬000 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
10٬500٬000 تومان
7٬350٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
140٬000 تومان
98٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
140٬000 تومان
98٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
60٬000 تومان
42٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
600٬000 تومان
420٬000 تومان
هر عدد بخیه
30٬000 تومان
21٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان
180٬000 تومان
126٬000 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان
200٬000 تومان
140٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
85٬000 تومان
59٬500 تومان
فلوراید تراپی هر فک
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
90٬000 تومان
63٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
90٬000 تومان
63٬000 تومان
باز کردن آبسه
60٬000 تومان
42٬000 تومان
فیشور سیلنت
160٬000 تومان
112٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
270٬000 تومان
189٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
270٬000 تومان
189٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
290٬000 تومان
203٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
290٬000 تومان
203٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
270٬000 تومان
189٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
200٬000 تومان
140٬000 تومان
هر واحد s.s.c
550٬000 تومان
385٬000 تومان
ترمیم آمالگام کلاس 5
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم کامپوزیت کلاس 5
250٬000 تومان
175٬000 تومان
خدمات تخصصی درمان ریشه
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
درمان ریشه تک کانال
275٬000 تومان
192٬500 تومان
درمان ریشه دو کانال
325٬000 تومان
227٬500 تومان
درمان ریشه سه کانال
375٬000 تومان
262٬500 تومان
درمان ریشه چهار کانال
420٬000 تومان
294٬000 تومان
درمان ریشه دندان عقل 8 ( سه کانال )
475٬000 تومان
332٬500 تومان
درمان ریشه مجدد تک کانال
450٬000 تومان
315٬000 تومان
درمان ریشه مجدد دو کانال
500٬000 تومان
350٬000 تومان
درمان ریشه مجدد سه کانال
550٬000 تومان
385٬000 تومان
درمان ریشه مجدد چهار کانال
600٬000 تومان
420٬000 تومان
هر ریشه دندان دائمیAPexogenesis
300٬000 تومان
210٬000 تومان
تک ریشه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
دو ریشه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
سه ریشه
400٬000 تومان
280٬000 تومان
جراحی فک و صورت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
در آوردن دندانهای نهفته در نسج نرم
500٬000 تومان
350٬000 تومان
جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه یک
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه دو ( در بافت سخت )
600٬000 تومان
420٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture کر ه ا ی
1٬925٬000 تومان
1٬347٬500 تومان
جراحی سینوس لیفت باز به ازای هر واحد ایمپلنت
3٬200٬000 تومان
2٬240٬000 تومان
جراحی سینوس لیفت بسته به ازای هر واحد ایمپلنت
1٬600٬000 تومان
1٬120٬000 تومان
بن اگمنتنشن (GBR)
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای
1٬925٬000 تومان
1٬347٬500 تومان
pontic
850٬000 تومان
595٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture سوئیسی
2٬400٬000 تومان
1٬680٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت سوئیسی
2٬400٬000 تومان
1٬680٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟