تعرفه و هزینه های دندانپزشکی مرکز ایمپلنت بابل

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر بابل

تعرفه خدمات دندانپزشکی مرکز ایمپلنت بابل سال ۱۳۹۸

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
30٬000 تومان
21٬000 تومان
ست یکبار مصرف
20٬000 تومان
14٬000 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
200٬000 تومان
140٬000 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان2 و1 تک ریشه
250٬000 تومان
175٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
450٬000 تومان
315٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
350٬000 تومان
245٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
550٬000 تومان
385٬000 تومان
ترمیم پرسلن در دهان بیمار
250٬000 تومان
175٬000 تومان
فایبر پست
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
150٬000 تومان
105٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
600٬000 تومان
420٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
550٬000 تومان
385٬000 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کف بندی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
750٬000 تومان
525٬000 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
روکش زیر کونیا (با لابراتوار و چسب )
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
اینله و انله
400٬000 تومان
280٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
80٬000 تومان
56٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پست ریختگی
450٬000 تومان
315٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
3٬500٬000 تومان
2٬450٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
2٬500٬000 تومان
1٬750٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬500٬000 تومان
1٬750٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
900٬000 تومان
630٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
650٬000 تومان
455٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل فوری
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ریبیس هر فک
550٬000 تومان
385٬000 تومان
تعمییر پروتز شکسته
150٬000 تومان
105٬000 تومان
نایت گارد سخت
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
6٬500٬000 تومان
4٬550٬000 تومان
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت
4٬000٬000 تومان
2٬800٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک ساده
2٬500٬000 تومان
1٬750٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
ساخت دستگاهای عادت شکن
550٬000 تومان
385٬000 تومان
تعمییر پلاک ارتودنسی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
160٬000 تومان
112٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
160٬000 تومان
112٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
160٬000 تومان
112٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
30٬000 تومان
21٬000 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
350٬000 تومان
245٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
350٬000 تومان
245٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه
500٬000 تومان
350٬000 تومان
وستیبولو پلاستی 1/4 فک
400٬000 تومان
280٬000 تومان
آلوئولو پلاستی 1/4 فک
800٬000 تومان
560٬000 تومان
ژنژیوکتومی 1/2 فک
500٬000 تومان
350٬000 تومان
فرنکتومی
350٬000 تومان
245٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان
500٬000 تومان
350٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
250٬000 تومان
175٬000 تومان
جراحی حذف یک پاکت یک دندان
250٬000 تومان
175٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 3 دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
جراحی حذف پاکت نصف فک
500٬000 تومان
350٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 1 فک
800٬000 تومان
560٬000 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان
600٬000 تومان
420٬000 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه مجاور
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه غیر مجاور
350٬000 تومان
245٬000 تومان
کورتاژ لثه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ایمپلنت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture اروپایی یا امریکایی
2٬600٬000 تومان
1٬820٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی یا امریکایی
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
pontic
750٬000 تومان
525٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
فلوراید تراپی هر فک
120٬000 تومان
84٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
400٬000 تومان
280٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
600٬000 تومان
420٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
60٬000 تومان
42٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
80٬000 تومان
56٬000 تومان
فیشور سیلنت
150٬000 تومان
105٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
280٬000 تومان
196٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
350٬000 تومان
245٬000 تومان
هر واحد s.s.c
400٬000 تومان
280٬000 تومان
خدمات تخصصی درمان ریشه
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
درمان ریشه تک کانال
429٬000 تومان
300٬300 تومان
درمان ریشه دو کانال
572٬000 تومان
400٬400 تومان
درمان ریشه سه کانال
643٬000 تومان
450٬100 تومان
درمان ریشه چهار کانال
715٬000 تومان
500٬500 تومان
درمان ریشه مجدد تک کانال
500٬000 تومان
350٬000 تومان
درمان ریشه مجدد دو کانال
643٬000 تومان
450٬100 تومان
درمان ریشه مجدد سه کانال
715٬000 تومان
500٬500 تومان
درمان ریشه مجدد چهار کانال
858٬000 تومان
600٬600 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟