تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر ریحانه ضیائی

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر اندیشه

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر ریحانه ضیائی سال ۱۳۹۹

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ست یکبار مصرف
12٬000 تومان
8٬400 تومان
پانسمان
22٬000 تومان
15٬400 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
33٬000 تومان
23٬100 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
165٬000 تومان
115٬500 تومان
بروساژ هر فک
90٬000 تومان
63٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
275٬000 تومان
192٬500 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
310٬000 تومان
217٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
330٬000 تومان
231٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
330٬000 تومان
231٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
275٬000 تومان
192٬500 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
440٬000 تومان
308٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
330٬000 تومان
231٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
110٬000 تومان
77٬000 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
165٬000 تومان
115٬500 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
330٬000 تومان
231٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
380٬000 تومان
266٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
165٬000 تومان
115٬500 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
275٬000 تومان
192٬500 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
275٬000 تومان
192٬500 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
310٬000 تومان
217٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
330٬000 تومان
231٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
380٬000 تومان
266٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
330٬000 تومان
231٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
330٬000 تومان
231٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
380٬000 تومان
266٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
550٬000 تومان
385٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
550٬000 تومان
385٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
90٬000 تومان
63٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
110٬000 تومان
77٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
660٬000 تومان
462٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
440٬000 تومان
308٬000 تومان
کف بندی
55٬000 تومان
38٬500 تومان
کامپوزیت زیبایی هر واحد دندان با لیزر
550٬000 تومان
385٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
650٬000 تومان
455٬000 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
1٬100٬000 تومان
770٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
35٬000 تومان
24٬500 تومان
پست ریختگی
440٬000 تومان
308٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
5٬400٬000 تومان
3٬780٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
2٬200٬000 تومان
1٬540٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬100٬000 تومان
770٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
660٬000 تومان
462٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
90٬000 تومان
63٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
275٬000 تومان
192٬500 تومان
نایت گارد نرم
380٬000 تومان
266٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
165٬000 تومان
115٬500 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
220٬000 تومان
154٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
165٬000 تومان
115٬500 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
110٬000 تومان
77٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
55٬000 تومان
38٬500 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
فلوراید تراپی هر فک
120٬000 تومان
84٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
440٬000 تومان
308٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
550٬000 تومان
385٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
55٬000 تومان
38٬500 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
55٬000 تومان
38٬500 تومان
فیشور سیلنت
165٬000 تومان
115٬500 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
165٬000 تومان
115٬500 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
165٬000 تومان
115٬500 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
220٬000 تومان
154٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
165٬000 تومان
115٬500 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
165٬000 تومان
115٬500 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
230٬000 تومان
161٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
220٬000 تومان
154٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟