تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر مریم احمدی

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر خرم آباد

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر مریم احمدی سال ۱۳۹۹

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
35٬000 تومان
24٬500 تومان
ست یکبار مصرف
25٬000 تومان
17٬500 تومان
پانسمان
35٬000 تومان
24٬500 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
40٬000 تومان
28٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
280٬000 تومان
196٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
320٬000 تومان
224٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
380٬000 تومان
266٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
410٬000 تومان
287٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
290٬000 تومان
203٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
460٬000 تومان
322٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
180٬000 تومان
126٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
210٬000 تومان
147٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
210٬000 تومان
147٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
180٬000 تومان
126٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
240٬000 تومان
168٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
280٬000 تومان
196٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
450٬000 تومان
315٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
650٬000 تومان
455٬000 تومان
فایبر پست
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
80٬000 تومان
56٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
150٬000 تومان
105٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
800٬000 تومان
560٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
750٬000 تومان
525٬000 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کف بندی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کامپوزیت زیبایی هر واحد دندان با لیزر
700٬000 تومان
490٬000 تومان
اسپیلینت کامپوزیت هر دندان با سیم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم پروتز ثابت
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
590٬000 تومان
413٬000 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
590٬000 تومان
413٬000 تومان
روکش لامینیت کامپوزیتی (با لابراتوارو جسب )
900٬000 تومان
630٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
900٬000 تومان
630٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
950٬000 تومان
665٬000 تومان
اینله و انله
550٬000 تومان
385٬000 تومان
روکش موقت
150٬000 تومان
105٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
150٬000 تومان
105٬000 تومان
پست ریختگی
300٬000 تومان
210٬000 تومان
مریلند
600٬000 تومان
420٬000 تومان
کرون فلز و پرسلن هر واحد
560٬000 تومان
392٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
3٬400٬000 تومان
2٬380٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬800٬000 تومان
1٬260٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬700٬000 تومان
1٬190٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت دوفک دندان ( با هزینه دندان و لابراتوار )
800٬000 تومان
560٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
700٬000 تومان
490٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
800٬000 تومان
560٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
700٬000 تومان
490٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل فوری
700٬000 تومان
490٬000 تومان
ریبیس هر فک
600٬000 تومان
420٬000 تومان
تعمییر پروتز شکسته
550٬000 تومان
385٬000 تومان
نایت گارد سخت
800٬000 تومان
560٬000 تومان
نایت گارد نرم
700٬000 تومان
490٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
90٬000 تومان
63٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
120٬000 تومان
84٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
120٬000 تومان
84٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
140٬000 تومان
98٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
باز کردن آبسه خارج دهانی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
120٬000 تومان
84٬000 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
550٬000 تومان
385٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
110٬000 تومان
77٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
150٬000 تومان
105٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
550٬000 تومان
385٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
700٬000 تومان
490٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
90٬000 تومان
63٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
90٬000 تومان
63٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
110٬000 تومان
77٬000 تومان
باز کردن آبسه
200٬000 تومان
140٬000 تومان
فیشور سیلنت
220٬000 تومان
154٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
550٬000 تومان
385٬000 تومان
روکش دندان شیری
550٬000 تومان
385٬000 تومان
روکش دندان دائمی
550٬000 تومان
385٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
230٬000 تومان
161٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
290٬000 تومان
203٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
330٬000 تومان
231٬000 تومان
پلاک s. M ثابت
550٬000 تومان
385٬000 تومان
هر واحد s.s.c
550٬000 تومان
385٬000 تومان
دستگاه ارتودنسی پیج دار
700٬000 تومان
490٬000 تومان
دستگاه ارتودنسی پیچ و فنر دار
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
strip هر دندان
350٬000 تومان
245٬000 تومان
splint هر دندان
230٬000 تومان
161٬000 تومان
درمان های Apexogenesis
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم سه سطحی با آمالگام
240٬000 تومان
168٬000 تومان
ترمیم سه سطحی با کامپوزیت
250٬000 تومان
175٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟