تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر بهاره باقی زاده

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر تنکابن

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر بهاره باقی زاده سال ۱۳۹۸

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
24٬000 تومان
16٬800 تومان
ست یکبار مصرف
30٬000 تومان
21٬000 تومان
پانسمان
20٬000 تومان
14٬000 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
30٬000 تومان
21٬000 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
180٬000 تومان
126٬000 تومان
بروساژ هر فک
125٬000 تومان
87٬500 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
210٬000 تومان
147٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
230٬000 تومان
161٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
330٬000 تومان
231٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
380٬000 تومان
266٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
400٬000 تومان
280٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
600٬000 تومان
420٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
400٬000 تومان
280٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
1٬150٬000 تومان
805٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
600٬000 تومان
420٬000 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
کف بندی
50٬000 تومان
35٬000 تومان
ترمیم با گلاس آینومر
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
650٬000 تومان
455٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
پست ریختگی
380٬000 تومان
266٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
500٬000 تومان
350٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
650٬000 تومان
455٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
90٬000 تومان
63٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
400٬000 تومان
280٬000 تومان
چسباندن بریج قدیمی
550٬000 تومان
385٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
170٬000 تومان
119٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
250٬000 تومان
175٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
70٬000 تومان
49٬000 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
500٬000 تومان
350٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
500٬000 تومان
350٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه
650٬000 تومان
455٬000 تومان
هر عدد بخیه
40٬000 تومان
28٬000 تومان
ژلتم
50٬000 تومان
35٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان
400٬000 تومان
280٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
200٬000 تومان
140٬000 تومان
جراحی حذف یک پاکت یک دندان
400٬000 تومان
280٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 3 دندان
500٬000 تومان
350٬000 تومان
جراحی حذف پاکت نصف فک
700٬000 تومان
490٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 1 فک
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
کشیدن بخیه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
30٬000 تومان
21٬000 تومان
جرم گیر هر فک با بروساژ
90٬000 تومان
63٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
90٬000 تومان
63٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
500٬000 تومان
350٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
فیشور سیلنت
180٬000 تومان
126٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
روکش دندان شیری
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
350٬000 تومان
245٬000 تومان
هر واحد s.s.c
280٬000 تومان
196٬000 تومان
strip هر دندان
70٬000 تومان
49٬000 تومان
اپکسیفیکیشن
300٬000 تومان
210٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟