تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر حمزه علی رحیمی

پزشکان سلامت پویا از بهترین و مجرب ترین پزشکان در سطح شهر مازندران انتخاب شدند و درمان را به نحو احسن و با بهترین کیفیت انجام میدهند که خدمات درمانی توسط پزشکان متخصص ارتودنسی،متخصص اطفال،متخصص پروتز،متخصص جراح لثه و جراح دندانپزشک که تمامی خدمات عمومی و ایمپلنت نسبت به کار درمانی شما مشترک عزیز انجام میپذیرد و لازم به ذکر می باشد تمامی پزشکان سلامت پویا سابقه کاری بالای ۸ سال برخوردار می باشند
قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر قائم شهر

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر حمزه علی رحیمی سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
28٬600 تومان
20٬020 تومان
ست یکبار مصرف
12٬900 تومان
9٬030 تومان
پانسمان
14٬300 تومان
10٬010 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژmax
108٬000 تومان
75٬600 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
171٬600 تومان
120٬120 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
286٬000 تومان
200٬200 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
429٬000 تومان
300٬300 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
186٬000 تومان
130٬200 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
471٬900 تومان
330٬330 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
186٬000 تومان
130٬200 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
71٬500 تومان
50٬050 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
214٬500 تومان
150٬150 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
186٬000 تومان
130٬200 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
243٬000 تومان
170٬100 تومان
رزکسیون اپیکال دندان2 و1 تک ریشه
186٬000 تومان
130٬200 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
214٬500 تومان
150٬150 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
286٬000 تومان
200٬200 تومان
پالپوتومی اورژانسی
114٬400 تومان
80٬080 تومان
کلسیم هیدروکساید
143٬000 تومان
100٬100 تومان
گلاس
143٬000 تومان
100٬100 تومان
ام تی ای
214٬500 تومان
150٬150 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
171٬600 تومان
120٬120 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
214٬500 تومان
150٬150 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
257٬400 تومان
180٬180 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
171٬600 تومان
120٬120 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
286٬000 تومان
200٬200 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
186٬000 تومان
130٬200 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
214٬500 تومان
150٬150 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
257٬400 تومان
180٬180 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
228٬800 تومان
160٬160 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
286٬000 تومان
200٬200 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
186٬000 تومان
130٬200 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
286٬000 تومان
200٬200 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
286٬000 تومان
200٬200 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
360٬000 تومان
252٬000 تومان
ترمیم پرسلن در دهان بیمار
171٬600 تومان
120٬120 تومان
فایبر پست
214٬500 تومان
150٬150 تومان
پین داخل کانال هر عدد
57٬200 تومان
40٬040 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
615٬000 تومان
430٬500 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
650٬000 تومان
455٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
715٬000 تومان
500٬500 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
42٬900 تومان
30٬030 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
42٬900 تومان
30٬030 تومان
پست ریختگی
286٬000 تومان
200٬200 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬145٬000 تومان
1٬501٬500 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬287٬000 تومان
900٬900 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬144٬000 تومان
800٬800 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت دوفک دندان ( با هزینه دندان و لابراتوار )
360٬000 تومان
252٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
286٬000 تومان
200٬200 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
572٬000 تومان
400٬400 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
100٬000 تومان
70٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
214٬500 تومان
150٬150 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
286٬000 تومان
200٬200 تومان
ریلاین هر فک با اکریل فوری
186٬000 تومان
130٬200 تومان
ریبیس هر فک
360٬000 تومان
252٬000 تومان
تعمییر پروتز شکسته
1٬144٬000 تومان
800٬800 تومان
نایت گارد سخت
314٬600 تومان
220٬220 تومان
نایت گارد نرم
386٬000 تومان
270٬200 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
65٬000 تومان
45٬500 تومان
کشیدن دندان خلفی
78٬650 تومان
55٬055 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
93٬000 تومان
65٬100 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
10٬800 تومان
7٬560 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
128٬700 تومان
90٬090 تومان
کشیدن ریشه قدامی
71٬500 تومان
50٬050 تومان
کشیدن ریشه خلفی
85٬800 تومان
60٬060 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
71٬500 تومان
50٬050 تومان
باز کردن آبسه خارج دهانی
143٬000 تومان
100٬100 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
36٬000 تومان
25٬200 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
314٬500 تومان
220٬150 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
286٬000 تومان
200٬200 تومان
جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه
350٬000 تومان
245٬000 تومان
هر عدد بخیه
42٬900 تومان
30٬030 تومان
ژلتم
42٬900 تومان
30٬030 تومان
ژنژیوکتومی 1/2 فک
360٬000 تومان
252٬000 تومان
فرنکتومی
286٬000 تومان
200٬200 تومان
افزایش طول تاج دندان
286٬000 تومان
200٬200 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
100٬000 تومان
70٬000 تومان
جراحی حذف یک پاکت یک دندان
171٬600 تومان
120٬120 تومان
جراحی حذف پاکت 3 دندان
214٬500 تومان
150٬150 تومان
جراحی حذف پاکت نصف فک
314٬600 تومان
220٬220 تومان
جراحی حذف پاکت 1 فک
429٬000 تومان
300٬300 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان
429٬000 تومان
300٬300 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه مجاور
143٬000 تومان
100٬100 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه غیر مجاور
2٬145٬000 تومان
1٬501٬500 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
28٬600 تومان
20٬020 تومان
جرم گیر هر فک با بروساژ
71٬500 تومان
50٬050 تومان
فلوراید تراپی هر فک
57٬200 تومان
40٬040 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
360٬000 تومان
252٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
42٬900 تومان
30٬030 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
57٬200 تومان
40٬040 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
71٬500 تومان
50٬050 تومان
کشیدن ریشه قدامی
57٬200 تومان
40٬040 تومان
کشیدن ریشه خلفی
71٬500 تومان
50٬050 تومان
باز کردن آبسه
85٬800 تومان
60٬060 تومان
فیشور سیلنت
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
114٬400 تومان
80٬080 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
214٬500 تومان
150٬150 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
286٬000 تومان
200٬200 تومان
روکش دندان شیری
360٬000 تومان
252٬000 تومان
روکش دندان دائمی
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
143٬000 تومان
100٬100 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
186٬000 تومان
130٬200 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
214٬500 تومان
150٬150 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
171٬600 تومان
120٬120 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
214٬500 تومان
150٬150 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
257٬400 تومان
180٬180 تومان
هر واحد s.s.c
228٬800 تومان
160٬160 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟