تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر کوروش صدر سادات

پزشکان سلامت پویا از بهترین بو مجرب ترین پزشکان در سطح شهر گرگان انتخاب شدند و درمان را به نحو احسن و با بهترین کیفیت انجام می دهند که خدمات درمانی جراح دندانپزشک که تمامی خدمات عمومی،اطفال،ارتودنسی و ایمپلنت نسبت به کار درمانی شما مشترک عزیز انجام میپذیرد و لازم به ذکر می باشد تمامی پزشکان سلامت پویا از سابقه کاری بالای ۸ سال برخوردار می باشند
قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر گرگان

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر کوروش صدر سادات سال ۱۳۹۸

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیری هر فک با برو ساژ
100٬000 تومان
70٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
540٬000 تومان
378٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
280٬000 تومان
196٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
600٬000 تومان
420٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
220٬000 تومان
154٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
220٬000 تومان
154٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
50٬000 تومان
35٬000 تومان
ام تی ای
120٬000 تومان
84٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
190٬000 تومان
133٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
210٬000 تومان
147٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
230٬000 تومان
161٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
190٬000 تومان
133٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
330٬000 تومان
231٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
500٬000 تومان
350٬000 تومان
فایبر پست
90٬000 تومان
63٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
40٬000 تومان
28٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
40٬000 تومان
28٬000 تومان
کف بندی
40٬000 تومان
28٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
750٬000 تومان
525٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
45٬000 تومان
31٬500 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
100٬000 تومان
70٬000 تومان
نایت گارد سخت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
نایت گارد نرم
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
7٬000٬000 تومان
4٬900٬000 تومان
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت
3٬500٬000 تومان
2٬450٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
270٬000 تومان
189٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
270٬000 تومان
189٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
180٬000 تومان
126٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
باز کردن آبسه خارج دهانی
180٬000 تومان
126٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
280٬000 تومان
196٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
380٬000 تومان
266٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه
450٬000 تومان
315٬000 تومان
ژلتم
40٬000 تومان
28٬000 تومان
ژنژیوکتومی 1/2 فک
400٬000 تومان
280٬000 تومان
فرنکتومی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان
330٬000 تومان
231٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
250٬000 تومان
175٬000 تومان
جراحی حذف یک پاکت یک دندان
150٬000 تومان
105٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 3 دندان
280٬000 تومان
196٬000 تومان
جراحی حذف پاکت نصف فک
400٬000 تومان
280٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 1 فک
750٬000 تومان
525٬000 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان
450٬000 تومان
315٬000 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه مجاور
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه غیر مجاور
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ایمپلنت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture کره ای
1٬790٬000 تومان
1٬253٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای
1٬790٬000 تومان
1٬253٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
80٬000 تومان
56٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
100٬000 تومان
70٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
500٬000 تومان
350٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
باز کردن آبسه
60٬000 تومان
42٬000 تومان
فیشور سیلنت
150٬000 تومان
105٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
170٬000 تومان
119٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
220٬000 تومان
154٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
220٬000 تومان
154٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
270٬000 تومان
189٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
120٬000 تومان
84٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
240٬000 تومان
168٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
240٬000 تومان
168٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
هر واحد s.s.c
450٬000 تومان
315٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟