تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر الهه یزدانی

پزشکان سلامت پویا از بهترین و مجرب ترین پزشکان در سطح شهر کرمان انتخاب شدند و درمان را به نحو احسن و با بهترین کیفیت انجام میدهند که خدمات درمانی توسط پزشکان متخصص ارتودنسی،متخصص اطفال و جراح دندانپزشک که تمامی خدمات عمومی و ایمپلنت نسبت به کار درمانی شما مشترک عزیز انجام میپذیرد و لازم به ذکر می باشد تمامی پزشکان سلامت پویا از سابقه کاری بالای ۸ سال برخوردار می باشند
قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر کرمان

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر الهه یزدانی سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
12٬000 تومان
8٬400 تومان
پانسمان
20٬000 تومان
14٬000 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
15٬000 تومان
10٬500 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژmax
125٬000 تومان
87٬500 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
250٬000 تومان
175٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
350٬000 تومان
245٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
گلاس
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
350٬000 تومان
245٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم پرسلن در دهان بیمار
700٬000 تومان
490٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
30٬000 تومان
21٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
20٬000 تومان
14٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
50٬000 تومان
35٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش موقت
100٬000 تومان
70٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
35٬000 تومان
24٬500 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
پست ریختگی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کرون فلز و پرسلن هر واحد
700٬000 تومان
490٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
750٬000 تومان
525٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
50٬000 تومان
35٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
150٬000 تومان
105٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
50٬000 تومان
35٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
200٬000 تومان
140٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
70٬000 تومان
49٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
70٬000 تومان
49٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
50٬000 تومان
35٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
30٬000 تومان
21٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان
150٬000 تومان
105٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
70٬000 تومان
49٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان شیری (ABC )
30٬000 تومان
21٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
50٬000 تومان
35٬000 تومان
فیشور سیلنت
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
250٬000 تومان
175٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟