تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر محسن روحی قدسی نیا

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر مشهد

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر محسن روحی قدسی نیا سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
29٬000 تومان
20٬300 تومان
پانسمان
21٬000 تومان
14٬700 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
29٬000 تومان
20٬300 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
115٬000 تومان
80٬500 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
130٬000 تومان
91٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
229٬000 تومان
160٬300 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
430٬000 تومان
301٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
145٬000 تومان
101٬500 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
545٬000 تومان
381٬500 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
172٬000 تومان
120٬400 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
143٬000 تومان
100٬100 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
158٬000 تومان
110٬600 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
172٬000 تومان
120٬400 تومان
رزکسیون اپیکال دندان2 و1 تک ریشه
115٬000 تومان
80٬500 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
122٬000 تومان
85٬400 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
136٬000 تومان
95٬200 تومان
پالپوتومی اورژانسی
129٬000 تومان
90٬300 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
115٬000 تومان
80٬500 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
122٬000 تومان
85٬400 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
143٬000 تومان
100٬100 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
115٬000 تومان
80٬500 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
187٬000 تومان
130٬900 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
136٬000 تومان
95٬200 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
140٬000 تومان
98٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
172٬000 تومان
120٬400 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
172٬000 تومان
120٬400 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
187٬000 تومان
130٬900 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
129٬000 تومان
90٬300 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
187٬000 تومان
130٬900 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
200٬000 تومان
140٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
380٬000 تومان
266٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ترمیم پرسلن در دهان بیمار
143٬000 تومان
100٬100 تومان
فایبر پست
50٬000 تومان
35٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
79٬000 تومان
55٬300 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
58٬000 تومان
40٬600 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
415٬000 تومان
290٬500 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
358٬000 تومان
250٬600 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
143٬000 تومان
100٬100 تومان
کف بندی
72٬000 تومان
50٬400 تومان
ترمیم با گلاس آینومر
115٬000 تومان
80٬500 تومان
پانسمان پالپ کچ
79٬000 تومان
55٬300 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
529٬000 تومان
370٬300 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
615٬000 تومان
430٬500 تومان
روکش لامینیت کامپوزیتی (با لابراتوارو جسب )
572٬000 تومان
400٬400 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
644٬000 تومان
450٬800 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
715٬000 تومان
500٬500 تومان
اینله و انله
287٬000 تومان
200٬900 تومان
روکش موقت
64٬500 تومان
45٬150 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
58٬000 تومان
40٬600 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
86٬000 تومان
60٬200 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
72٬000 تومان
50٬400 تومان
پست ریختگی
190٬000 تومان
133٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬150٬000 تومان
1٬505٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬072٬000 تومان
750٬400 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
929٬000 تومان
650٬300 تومان
پروتز پارسیل فلکسی هر فک
360٬000 تومان
252٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
580٬000 تومان
406٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
60٬000 تومان
42٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
72٬000 تومان
50٬400 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
360٬000 تومان
252٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
550٬000 تومان
385٬000 تومان
ریبیس هر فک
129٬000 تومان
90٬300 تومان
نایت گارد سخت
258٬000 تومان
180٬600 تومان
نایت گارد نرم
300٬000 تومان
210٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار ) با لثه نرم
2٬720٬000 تومان
1٬904٬000 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
4٬430٬000 تومان
3٬101٬000 تومان
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت
2٬429٬000 تومان
1٬700٬300 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک ساده
715٬000 تومان
500٬500 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار
787٬000 تومان
550٬900 تومان
ساخت دستگاهای عادت شکن
400٬000 تومان
280٬000 تومان
تعمییر پلاک ارتودنسی
72٬000 تومان
50٬400 تومان
فضانگهدارنده
215٬000 تومان
150٬500 تومان
پلاک نگهدارنده ( رینینر – پلاک مجدد ) – هر فک
215٬000 تومان
150٬500 تومان
شکستن هر بند یا براکت نصب مجدد
72٬000 تومان
50٬400 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
72٬000 تومان
50٬400 تومان
کشیدن دندان خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
115٬000 تومان
80٬500 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
129٬000 تومان
90٬300 تومان
ایمپلنت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture کره ای
1٬430٬000 تومان
1٬001٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای
1٬143٬000 تومان
800٬100 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture اروپایی یا امریکایی
1٬430٬000 تومان
1٬001٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی یا امریکایی
1٬430٬000 تومان
1٬001٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture اروپایی سوئیسی
1٬430٬000 تومان
1٬001٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی سوئیسی
1٬430٬000 تومان
1٬001٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟