تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر مریم فقیهی نیا

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر مشهد

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر مریم فقیهی نیا سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
24٬000 تومان
16٬800 تومان
ست یکبار مصرف
11٬000 تومان
7٬700 تومان
پانسمان
75٬000 تومان
52٬500 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
22٬000 تومان
15٬400 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژmax
110٬000 تومان
77٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
240٬000 تومان
168٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
490٬000 تومان
343٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
255٬000 تومان
178٬500 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
115٬000 تومان
80٬500 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
205٬000 تومان
143٬500 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
205٬000 تومان
143٬500 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
220٬000 تومان
154٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان2 و1 تک ریشه
230٬000 تومان
161٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
260٬000 تومان
182٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
275٬000 تومان
192٬500 تومان
پالپوتومی اورژانسی
190٬000 تومان
133٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
45٬000 تومان
31٬500 تومان
آمپوتاسیون هر ریشه
245٬000 تومان
171٬500 تومان
اکسپوز کردن دندان
275٬000 تومان
192٬500 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
190٬000 تومان
133٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
210٬000 تومان
147٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
215٬000 تومان
150٬500 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
230٬000 تومان
161٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
180٬000 تومان
126٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
210٬000 تومان
147٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
235٬000 تومان
164٬500 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
235٬000 تومان
164٬500 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
265٬000 تومان
185٬500 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
240٬000 تومان
168٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
240٬000 تومان
168٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
260٬000 تومان
182٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
460٬000 تومان
322٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
650٬000 تومان
455٬000 تومان
ترمیم پرسلن در دهان بیمار
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
55٬000 تومان
38٬500 تومان
پین داخل عاج هر عدد
65٬000 تومان
45٬500 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
360٬000 تومان
252٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
550٬000 تومان
385٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
360٬000 تومان
252٬000 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
360٬000 تومان
252٬000 تومان
کف بندی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پالیش ونیر
360٬000 تومان
252٬000 تومان
اسپیلینت کامپوزیت هر دندان بدون سیم
100٬000 تومان
70٬000 تومان
تخلیه ترمیم قدیمی
65٬000 تومان
45٬500 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
585٬000 تومان
409٬500 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
950٬000 تومان
665٬000 تومان
روکش لامینیت کامپوزیتی (با لابراتوارو جسب )
720٬000 تومان
504٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
950٬000 تومان
665٬000 تومان
روکش موقت
220٬000 تومان
154٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
75٬000 تومان
52٬500 تومان
پست ریختگی
285٬000 تومان
199٬500 تومان
مریلند
870٬000 تومان
609٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬750٬000 تومان
1٬925٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬580٬000 تومان
1٬106٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬750٬000 تومان
1٬225٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
360٬000 تومان
252٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
580٬000 تومان
406٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
60٬000 تومان
42٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
360٬000 تومان
252٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
550٬000 تومان
385٬000 تومان
ریبیس هر فک
360٬000 تومان
252٬000 تومان
نایت گارد سخت
360٬000 تومان
252٬000 تومان
نایت گارد نرم
550٬000 تومان
385٬000 تومان
فلیپر تا دو دندان
360٬000 تومان
252٬000 تومان
فلیپر تک دندان
220٬000 تومان
154٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار ) با لثه نرم
2٬900٬000 تومان
2٬030٬000 تومان
پرسلن لمنیت بدون تراش
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
ترمیم چینی شکسته با کامپوزیت
100٬000 تومان
70٬000 تومان
بریچ FRC
600٬000 تومان
420٬000 تومان
هزینه دندان اورکلار خارجی Evoclar
3٬150٬000 تومان
2٬205٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار ) ایتالیایی
3٬150٬000 تومان
2٬205٬000 تومان
چسباندن بریج قدیمی
750٬000 تومان
525٬000 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
6٬430٬000 تومان
4٬501٬000 تومان
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت
2٬900٬000 تومان
2٬030٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک ساده
1٬150٬000 تومان
805٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
ساخت دستگاهای عادت شکن
600٬000 تومان
420٬000 تومان
تعمییر پلاک ارتودنسی
145٬000 تومان
101٬500 تومان
پلاک فانکشنال
1٬450٬000 تومان
1٬015٬000 تومان
فضانگهدارنده
430٬000 تومان
301٬000 تومان
پلاک نگهدارنده ( رینینر – پلاک مجدد ) – هر فک
345٬000 تومان
241٬500 تومان
شکستن هر بند یا براکت نصب مجدد
75٬000 تومان
52٬500 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
115٬000 تومان
80٬500 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
160٬000 تومان
112٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
175٬000 تومان
122٬500 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
140٬000 تومان
98٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
170٬000 تومان
119٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
60٬000 تومان
42٬000 تومان
باز کردن آبسه خارج دهانی
160٬000 تومان
112٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
60٬000 تومان
42٬000 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
390٬000 تومان
273٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
360٬000 تومان
252٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه
500٬000 تومان
350٬000 تومان
هر عدد بخیه
30٬000 تومان
21٬000 تومان
فرنکتومی
175٬000 تومان
122٬500 تومان
افزایش طول تاج دندان
260٬000 تومان
182٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن بخیه
25٬000 تومان
17٬500 تومان
ایمپلنت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture کره ای
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture اروپایی یا امریکایی
1٬720٬000 تومان
1٬204٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی یا امریکایی
1٬430٬000 تومان
1٬001٬000 تومان
pontic
560٬000 تومان
392٬000 تومان
جراحی سینوس لیفت بسته به ازای هر واحد ایمپلنت
510٬000 تومان
357٬000 تومان
جراحی سینوس لیفت باز به ازای هر واحد ایمپلنت
1٬220٬000 تومان
854٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture امریکایی بایو
2٬300٬000 تومان
1٬610٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت امریکایی بایو
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
اکسپوز کردن دندان
275٬000 تومان
192٬500 تومان
آمپوتاسیون ریشه
250٬000 تومان
175٬000 تومان
کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی
370٬000 تومان
259٬000 تومان
دیستال وج
180٬000 تومان
126٬000 تومان
همی سکشن و قطع ریشه
220٬000 تومان
154٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture اروپایی سوئیسی
1٬850٬000 تومان
1٬295٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی سوئیسی
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
23٬000 تومان
16٬100 تومان
جرم گیر هر فک با بروساژ
80٬000 تومان
56٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
60٬000 تومان
42٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
440٬000 تومان
308٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
500٬000 تومان
350٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
60٬000 تومان
42٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
75٬000 تومان
52٬500 تومان
کشیدن ریشه قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
باز کردن آبسه
75٬000 تومان
52٬500 تومان
فیشور سیلنت
110٬000 تومان
77٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
110٬000 تومان
77٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
125٬000 تومان
87٬500 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
160٬000 تومان
112٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
190٬000 تومان
133٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
170٬000 تومان
119٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
190٬000 تومان
133٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
230٬000 تومان
161٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
180٬000 تومان
126٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
210٬000 تومان
147٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پلاک s. M متحرک
480٬000 تومان
336٬000 تومان
پلاک s. M ثابت
535٬000 تومان
374٬500 تومان
هر واحد s.s.c
230٬000 تومان
161٬000 تومان
دستگاه عادت شکن
415٬000 تومان
290٬500 تومان
ترمیم سه سطحی با آمالگام
220٬000 تومان
154٬000 تومان
ترمیم سه سطحی با کامپوزیت
230٬000 تومان
161٬000 تومان
استفاده از کلسیم هیدروکساید در هر جلسه
45٬000 تومان
31٬500 تومان
پانسمان
60٬000 تومان
42٬000 تومان
ترمیم آمالگام کلاس 5
165٬000 تومان
115٬500 تومان
ترمیم کامپوزیت کلاس 5
180٬000 تومان
126٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟