تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر ملیحه ایزدجو

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر مشهد

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر ملیحه ایزدجو سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ست یکبار مصرف
10٬000 تومان
7٬000 تومان
پانسمان
8٬000 تومان
5٬600 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
17٬000 تومان
11٬900 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژmax
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
218٬000 تومان
152٬600 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
340٬000 تومان
238٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
160٬000 تومان
112٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
368٬000 تومان
257٬600 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
175٬000 تومان
122٬500 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
117٬000 تومان
81٬900 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
328٬000 تومان
229٬600 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
442٬000 تومان
309٬400 تومان
رزکسیون اپیکال دندان2 و1 تک ریشه
260٬000 تومان
182٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
350٬000 تومان
245٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
403٬000 تومان
282٬100 تومان
پالپوتومی اورژانسی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
55٬000 تومان
38٬500 تومان
گلاس
72٬000 تومان
50٬400 تومان
ام تی ای
72٬000 تومان
50٬400 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
156٬000 تومان
109٬200 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
175٬000 تومان
122٬500 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
195٬000 تومان
136٬500 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
145٬000 تومان
101٬500 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
170٬000 تومان
119٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
185٬000 تومان
129٬500 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
170٬000 تومان
119٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
170٬000 تومان
119٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
208٬000 تومان
145٬600 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
247٬000 تومان
172٬900 تومان
فایبر پست
90٬000 تومان
63٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
35٬000 تومان
24٬500 تومان
پین داخل عاج هر عدد
35٬000 تومان
24٬500 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
130٬000 تومان
91٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
286٬000 تومان
200٬200 تومان
کف بندی
35٬000 تومان
24٬500 تومان
ترمیم با گلاس آینومر
130٬000 تومان
91٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
546٬000 تومان
382٬200 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
650٬000 تومان
455٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
624٬000 تومان
436٬800 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
65٬000 تومان
45٬500 تومان
پست ریختگی
195٬000 تومان
136٬500 تومان
مریلند
585٬000 تومان
409٬500 تومان
کرون فلز و پرسلن هر واحد
520٬000 تومان
364٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬210٬000 تومان
1٬547٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬560٬000 تومان
1٬092٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
495٬000 تومان
346٬500 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
46٬000 تومان
32٬200 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ریبیس هر فک
286٬000 تومان
200٬200 تومان
تعمییر پروتز شکسته
170٬000 تومان
119٬000 تومان
نایت گارد سخت
325٬000 تومان
227٬500 تومان
نایت گارد نرم
325٬000 تومان
227٬500 تومان
فلیپر تا دو دندان
200٬000 تومان
140٬000 تومان
فلیپر تک دندان
250٬000 تومان
175٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
65٬000 تومان
45٬500 تومان
کشیدن دندان خلفی
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
91٬000 تومان
63٬700 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
91٬000 تومان
63٬700 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
170٬000 تومان
119٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
85٬000 تومان
59٬500 تومان
کشیدن ریشه خلفی
85٬000 تومان
59٬500 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
52٬000 تومان
36٬400 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
26٬000 تومان
18٬200 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
260٬000 تومان
182٬000 تومان
هر عدد بخیه
26٬000 تومان
18٬200 تومان
افزایش طول تاج دندان
360٬000 تومان
252٬000 تومان
ایمپلنت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture اروپایی یا امریکایی
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی یا امریکایی
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
جراحی سینوس لیفت بسته به ازای هر واحد ایمپلنت
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
50٬000 تومان
35٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
50٬000 تومان
35٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
350٬000 تومان
245٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
30٬000 تومان
21٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
40٬000 تومان
28٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
30٬000 تومان
21٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
40٬000 تومان
28٬000 تومان
فیشور سیلنت
70٬000 تومان
49٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
80٬000 تومان
56٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
روکش دندان شیری
140٬000 تومان
98٬000 تومان
روکش دندان دائمی
140٬000 تومان
98٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
120٬000 تومان
84٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
110٬000 تومان
77٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
130٬000 تومان
91٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
160٬000 تومان
112٬000 تومان
پلاک s. M متحرک
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم سه سطحی با آمالگام
176٬000 تومان
123٬200 تومان
ترمیم سه سطحی با کامپوزیت
182٬000 تومان
127٬400 تومان
ثابت یک طرفه ( بندلوپ ) SM
390٬000 تومان
273٬000 تومان
ثابت یک طرفه ( لینگوآل ) SM
455٬000 تومان
318٬500 تومان
استفاده از کلسیم هیدروکساید در هر جلسه
55٬000 تومان
38٬500 تومان
پانسمان
8٬000 تومان
5٬600 تومان
ترمیم آمالگام کلاس 5
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیم کامپوزیت کلاس 5
145٬000 تومان
101٬500 تومان
خدمات تخصصی درمان ریشه
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
درمان ریشه تک کانال
150٬000 تومان
105٬000 تومان
درمان ریشه دو کانال
218٬000 تومان
152٬600 تومان
درمان ریشه سه کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
درمان ریشه دندان عقل 8 ( سه کانال )
368٬000 تومان
257٬600 تومان
درمان ریشه دندان عقل 8 ( چهارکانال )
485٬000 تومان
339٬500 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟