تعرفه و هزینه های دندانپزشکی مرکز دندانپزشکی پاسارگاد

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر مشهد

تعرفه خدمات دندانپزشکی مرکز دندانپزشکی پاسارگاد سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
25٬000 تومان
17٬500 تومان
پانسمان
30٬000 تومان
21٬000 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
25٬000 تومان
17٬500 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
130٬000 تومان
91٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
624٬000 تومان
436٬800 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
650٬000 تومان
455٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
150٬000 تومان
105٬000 تومان
گلاس
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ام تی ای
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پالپ کپ
400٬000 تومان
280٬000 تومان
اپکسوژنزیس هر دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
اکسپوز کردن دندان
234٬000 تومان
163٬800 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
169٬000 تومان
118٬300 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
195٬000 تومان
136٬500 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
208٬000 تومان
145٬600 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
156٬000 تومان
109٬200 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
195٬000 تومان
136٬500 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
247٬000 تومان
172٬900 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
247٬000 تومان
172٬900 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
273٬000 تومان
191٬100 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
210٬000 تومان
147٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
182٬000 تومان
127٬400 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
250٬000 تومان
175٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
390٬000 تومان
273٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
450٬000 تومان
315٬000 تومان
فایبر پست
150٬000 تومان
105٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
40٬000 تومان
28٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
32٬000 تومان
22٬400 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
100٬000 تومان
70٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
600٬000 تومان
420٬000 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کف بندی
40٬000 تومان
28٬000 تومان
پانسمان پالپ کچ
40٬000 تومان
28٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
585٬000 تومان
409٬500 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
585٬000 تومان
409٬500 تومان
روکش لامینیت کامپوزیتی (با لابراتوارو جسب )
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
اینله و انله
455٬000 تومان
318٬500 تومان
روکش موقت
150٬000 تومان
105٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
65٬000 تومان
45٬500 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
150٬000 تومان
105٬000 تومان
پست ریختگی
300٬000 تومان
210٬000 تومان
مریلند
800٬000 تومان
560٬000 تومان
کرون فلز و پرسلن هر واحد
455٬000 تومان
318٬500 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬500٬000 تومان
1٬750٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬250٬000 تومان
875٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
پروتز پارسیل فلکسی هر فک
500٬000 تومان
350٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
700٬000 تومان
490٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
140٬000 تومان
98٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
195٬000 تومان
136٬500 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
325٬000 تومان
227٬500 تومان
ریلاین هر فک با اکریل فوری
208٬000 تومان
145٬600 تومان
ریبیس هر فک
208٬000 تومان
145٬600 تومان
تعمییر پروتز شکسته
195٬000 تومان
136٬500 تومان
نایت گارد سخت
350٬000 تومان
245٬000 تومان
نایت گارد نرم
195٬000 تومان
136٬500 تومان
فلیپر تا دو دندان
500٬000 تومان
350٬000 تومان
فلیپر تک دندان
350٬000 تومان
245٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار ) با لثه نرم
5٬000٬000 تومان
3٬500٬000 تومان
هزینه دندان اورکلار خارجی Evoclar
5٬200٬000 تومان
3٬640٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار ) ایتالیایی
3٬900٬000 تومان
2٬730٬000 تومان
چسباندن بریج قدیمی
227٬500 تومان
159٬250 تومان
تعمییر دست دندان قدیمی شکسته
325٬000 تومان
227٬500 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
5٬500٬000 تومان
3٬850٬000 تومان
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت
2٬750٬000 تومان
1٬925٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک ساده
1٬040٬000 تومان
728٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار
1٬235٬000 تومان
864٬500 تومان
ساخت دستگاهای عادت شکن
845٬000 تومان
591٬500 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
75٬000 تومان
52٬500 تومان
کشیدن دندان خلفی
84٬500 تومان
59٬150 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
85٬800 تومان
60٬060 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
85٬800 تومان
60٬060 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
195٬000 تومان
136٬500 تومان
کشیدن ریشه قدامی
123٬500 تومان
86٬450 تومان
کشیدن ریشه خلفی
156٬000 تومان
109٬200 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
39٬000 تومان
27٬300 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
24٬700 تومان
17٬290 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
455٬000 تومان
318٬500 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
325٬000 تومان
227٬500 تومان
جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه
650٬000 تومان
455٬000 تومان
هر عدد بخیه
39٬000 تومان
27٬300 تومان
آلوئولو پلاستی 1/4 فک
234٬000 تومان
163٬800 تومان
ژنژیوکتومی 1/2 فک
364٬000 تومان
254٬800 تومان
فرنکتومی
234٬000 تومان
163٬800 تومان
افزایش طول تاج دندان
325٬000 تومان
227٬500 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
377٬000 تومان
263٬900 تومان
کشیدن بخیه
39٬000 تومان
27٬300 تومان
جراحی لثه فلپ 6/1 دهان
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ایمپلنت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture کره ای
1٬040٬000 تومان
728٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture اروپایی یا امریکایی
1٬040٬000 تومان
728٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی یا امریکایی
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
pontic
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
جراحی سینوس لیفت بسته به ازای هر واحد ایمپلنت
650٬000 تومان
455٬000 تومان
جراحی سینوس لیفت باز به ازای هر واحد ایمپلنت
1٬560٬000 تومان
1٬092٬000 تومان
دست دندان کامل اوردنچر
2٬230٬800 تومان
1٬561٬560 تومان
پروتز کامل هرفک متکی بر ایمپلنت
559٬000 تومان
391٬300 تومان
جراحی ایمپلنت هر واحد همراه fixture امریکایی بایو
1٬040٬000 تومان
728٬000 تومان
پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت امریکایی بایو
1٬300٬000 تومان
910٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
25٬000 تومان
17٬500 تومان
جرم گیر هر فک با بروساژ
97٬500 تومان
68٬250 تومان
فلوراید تراپی هر فک
65٬000 تومان
45٬500 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
325٬000 تومان
227٬500 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
390٬000 تومان
273٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
71٬500 تومان
50٬050 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
84٬500 تومان
59٬150 تومان
کشیدن ریشه قدامی
97٬500 تومان
68٬250 تومان
کشیدن ریشه خلفی
110٬500 تومان
77٬350 تومان
باز کردن آبسه
44٬200 تومان
30٬940 تومان
فیشور سیلنت
91٬000 تومان
63٬700 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
156٬000 تومان
109٬200 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
195٬000 تومان
136٬500 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
195٬000 تومان
136٬500 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
234٬000 تومان
163٬800 تومان
روکش دندان شیری
234٬000 تومان
163٬800 تومان
روکش دندان دائمی
455٬000 تومان
318٬500 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
169٬000 تومان
118٬300 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
221٬000 تومان
154٬700 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
234٬000 تومان
163٬800 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
202٬800 تومان
141٬960 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
227٬500 تومان
159٬250 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
234٬000 تومان
163٬800 تومان
پلاک s. M متحرک
1٬170٬000 تومان
819٬000 تومان
هر واحد s.s.c
234٬000 تومان
163٬800 تومان
دستگاه ارتودنسی پیج دار
1٬170٬000 تومان
819٬000 تومان
دستگاه ارتودنسی پیچ و فنر دار
1٬170٬000 تومان
819٬000 تومان
strip هر دندان
84٬500 تومان
59٬150 تومان
splint هر دندان
130٬000 تومان
91٬000 تومان
درمان های Apexogenesis
286٬000 تومان
200٬200 تومان
ترمیم سه سطحی با آمالگام
221٬000 تومان
154٬700 تومان
ترمیم سه سطحی با کامپوزیت
227٬500 تومان
159٬250 تومان
اپکسوژنز
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ثابت یک طرفه ( بندلوپ ) SM
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ثابت یک طرفه ( لینگوآل ) SM
520٬000 تومان
364٬000 تومان
استفاده از کلسیم هیدروکساید در هر جلسه
15٬000 تومان
10٬500 تومان
پانسمان
26٬000 تومان
18٬200 تومان
ترمیم آمالگام کلاس 5
169٬000 تومان
118٬300 تومان
ترمیم کامپوزیت کلاس 5
202٬800 تومان
141٬960 تومان
ترمیم یک سطحی گلاس اینومر
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیمی دو یا سه سطحی گلاس اینومر
170٬000 تومان
119٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟