تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دندانپزشکی پارسیان

پزشکان سلامت پویا از بهترین و مجرب ترین پزشکان در سطح شهر اصفهان انتخاب شدند و درمان را به نحو احسن و با بهترین کیفیت انجام میدهند که خدمات درمانی توسط پزشکان متخصص و جراح دندانپزشک که تمامی خدمات عمومی،ارتودنسی،ترمیمی و زیبایی نسبت به کار درمانی شما مشترک عزیز انجام می پذیرد و لازم به ذکر می باشد تمامی پزشکان سلامت پویا از سابقه کاری بالای ۸ سال برخوردار می باشند
 
قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر اصفهان

تعرفه خدمات دندانپزشکی دندانپزشکی پارسیان سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیری هر فک با برو ساژmax
133٬000 تومان
93٬100 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
195٬000 تومان
136٬500 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
290٬000 تومان
203٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
435٬000 تومان
304٬500 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
435٬000 تومان
304٬500 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
75٬000 تومان
52٬500 تومان
اندوی تخصصی هر کانال( کلسیفیه یا کرو شدید )
276٬000 تومان
193٬200 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
375٬000 تومان
262٬500 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
475٬000 تومان
332٬500 تومان
رزکسیون اپیکال دندان2 و1 تک ریشه
290٬000 تومان
203٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
325٬000 تومان
227٬500 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
550٬000 تومان
385٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
112٬000 تومان
78٬400 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
115٬000 تومان
80٬500 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
173٬000 تومان
121٬100 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
225٬000 تومان
157٬500 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
156٬000 تومان
109٬200 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
185٬000 تومان
129٬500 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
230٬000 تومان
161٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
518٬000 تومان
362٬600 تومان
پست ریختگی
173٬000 تومان
121٬100 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬794٬000 تومان
1٬255٬800 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
955٬000 تومان
668٬500 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬012٬000 تومان
708٬400 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
345٬000 تومان
241٬500 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
50٬000 تومان
35٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
196٬000 تومان
137٬200 تومان
ریبیس هر فک
290٬000 تومان
203٬000 تومان
نایت گارد سخت
219٬000 تومان
153٬300 تومان
تعمییر دست دندان قدیمی شکسته
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ارتودنسی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ارتودنسی کامل دو فک با دستگاه ثابت
7٬860٬000 تومان
5٬502٬000 تومان
ارتودنسی یک فک با دستگاه ثابت
3٬930٬000 تومان
2٬751٬000 تومان
ارتودنسی متحرک هر فک با پلاک پیچ دار
885٬000 تومان
619٬500 تومان
ساخت دستگاهای عادت شکن
655٬000 تومان
458٬500 تومان
پلاک نگهدارنده ( رینینر – پلاک مجدد ) – هر فک
368٬000 تومان
257٬600 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
58٬000 تومان
40٬600 تومان
کشیدن دندان خلفی
69٬000 تومان
48٬300 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
87٬000 تومان
60٬900 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
87٬000 تومان
60٬900 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
87٬000 تومان
60٬900 تومان
کشیدن ریشه خلفی
87٬000 تومان
60٬900 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
65٬000 تومان
45٬500 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
48٬000 تومان
33٬600 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
409٬000 تومان
286٬300 تومان
خدمات تخصصی درمان ریشه
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
درمان ریشه تک کانال
290٬000 تومان
203٬000 تومان
درمان ریشه دو کانال
430٬000 تومان
301٬000 تومان
درمان ریشه سه کانال
609٬500 تومان
426٬650 تومان
درمان ریشه چهار کانال
710٬000 تومان
497٬000 تومان
درمان ریشه دندان عقل 8 ( سه کانال )
410٬000 تومان
287٬000 تومان
درمان ریشه دندان عقل 8 ( چهارکانال )
575٬000 تومان
402٬500 تومان
درمان ریشه مجدد تک کانال
710٬000 تومان
497٬000 تومان
درمان ریشه مجدد دو کانال
820٬000 تومان
574٬000 تومان
درمان ریشه مجدد چهار کانال
460٬000 تومان
322٬000 تومان
APexogenesis
290٬000 تومان
203٬000 تومان
درمان ریشه مجدد دندان عقل 8 ( سه کانال )
112٬000 تومان
78٬400 تومان
خدمات تخصصی پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
دست دندان کامل (با هزینه دندان و لابراتوار)
2٬800٬000 تومان
1٬960٬000 تومان
دست دندان یک فک (با هزینه دندان و لابراتوار)
1٬369٬000 تومان
958٬300 تومان
پلاک بارسیل کرم کبالت ( با هزینه ی دندان و لابراتوار)
1٬380٬000 تومان
966٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
535٬000 تومان
374٬500 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
71٬300 تومان
49٬910 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
299٬000 تومان
209٬300 تومان
ریبیس هر فک
426٬000 تومان
298٬200 تومان
تعمییر دست دندان قدیمی شکسته
144٬000 تومان
100٬800 تومان
جراحی فک و صورت
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
92٬000 تومان
64٬400 تومان
کشیدن دندان خلفی
105٬000 تومان
73٬500 تومان
در آوردن دندانهای نهفته در نسج نرم
610٬000 تومان
427٬000 تومان
در آوردن ریشه باقیمانده در نسج نرم
286٬000 تومان
200٬200 تومان
بیرون آوردن دندان عقل معمولی
137٬000 تومان
95٬900 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی معمولی
98٬000 تومان
68٬600 تومان
خدمات تخصصی اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
201٬000 تومان
140٬700 تومان
فلوراید تراپی هر فک
201٬000 تومان
140٬700 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
86٬000 تومان
60٬200 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
98٬000 تومان
68٬600 تومان
فیشور سیلنت
201٬000 تومان
140٬700 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
138٬000 تومان
96٬600 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
138٬000 تومان
96٬600 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
195٬000 تومان
136٬500 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
263٬000 تومان
184٬100 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
304٬000 تومان
212٬800 تومان
هر واحد s.s.c
387٬000 تومان
270٬900 تومان
ترمیم سه سطحی با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم سه سطحی با کامپوزیت
259٬000 تومان
181٬300 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟