تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر سپیده کریمی پور

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر اهواز

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر سپیده کریمی پور سال ۱۳۹۹

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
20٬000 تومان
14٬000 تومان
ست یکبار مصرف
20٬000 تومان
14٬000 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
33٬000 تومان
23٬100 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
350٬000 تومان
245٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
380٬000 تومان
266٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
550٬000 تومان
385٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
550٬000 تومان
385٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
360٬000 تومان
252٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
310٬000 تومان
217٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
330٬000 تومان
231٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
380٬000 تومان
266٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
440٬000 تومان
308٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
550٬000 تومان
385٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
170٬000 تومان
119٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
700٬000 تومان
490٬000 تومان
روکش زیر کونیا (با لابراتوار و چسب )
900٬000 تومان
630٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
70٬000 تومان
49٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
70٬000 تومان
49٬000 تومان
پست ریختگی
380٬000 تومان
266٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
6٬500٬000 تومان
4٬550٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
3٬500٬000 تومان
2٬450٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
780٬000 تومان
546٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
120٬000 تومان
84٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
165٬000 تومان
115٬500 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
100٬000 تومان
70٬000 تومان
فلیپر تا دو دندان
780٬000 تومان
546٬000 تومان
فلیپر تک دندان
550٬000 تومان
385٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
165٬000 تومان
115٬500 تومان
کشیدن دندان خلفی
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
220٬000 تومان
154٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
220٬000 تومان
154٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
170٬000 تومان
119٬000 تومان
باز کردن آبسه خارج دهانی
170٬000 تومان
119٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
60٬000 تومان
42٬000 تومان
کشیدن بخیه
70٬000 تومان
49٬000 تومان
ساکشن
220٬000 تومان
154٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
40٬000 تومان
28٬000 تومان
جرم گیر هر فک با بروساژ
270٬000 تومان
189٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
270٬000 تومان
189٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
باز کردن آبسه
170٬000 تومان
119٬000 تومان
فیشور سیلنت
270٬000 تومان
189٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
450٬000 تومان
315٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
450٬000 تومان
315٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
450٬000 تومان
315٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
450٬000 تومان
315٬000 تومان
روکش دندان دائمی
710٬000 تومان
497٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
270٬000 تومان
189٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
290٬000 تومان
203٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
400٬000 تومان
280٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟