تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکترمریم ساکیان

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872000 داخلی 113 , 108

شهر اهواز

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکترمریم ساکیان سال ۱۳۹۹

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
30٬000 تومان
21٬000 تومان
پانسمان
15٬000 تومان
10٬500 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
35٬000 تومان
24٬500 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
320٬000 تومان
224٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
550٬000 تومان
385٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
150٬000 تومان
105٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
200٬000 تومان
140٬000 تومان
گلاس
150٬000 تومان
105٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
270٬000 تومان
189٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
280٬000 تومان
196٬000 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
320٬000 تومان
224٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
500٬000 تومان
350٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
416٬000 تومان
291٬200 تومان
ترمیم پرسلن در دهان بیمار
200٬000 تومان
140٬000 تومان
فایبر پست
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
30٬000 تومان
21٬000 تومان
پین داخل عاج هر عدد
30٬000 تومان
21٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
150٬000 تومان
105٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
390٬000 تومان
273٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
390٬000 تومان
273٬000 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کف بندی
60٬000 تومان
42٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک با مواد اروپایی
500٬000 تومان
350٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک با مواد اروپایی
500٬000 تومان
350٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
800٬000 تومان
560٬000 تومان
روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب)
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
روکش لامینیت (با لابراتوار و جسب )
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب )
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
اینله و انله
450٬000 تومان
315٬000 تومان
روکش موقت
80٬000 تومان
56٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
60٬000 تومان
42٬000 تومان
خارج کردن هر پین یا پست
30٬000 تومان
21٬000 تومان
پست ریختگی
300٬000 تومان
210٬000 تومان
مریلند
400٬000 تومان
280٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬500٬000 تومان
1٬750٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
1٬200٬000 تومان
840٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت دوفک دندان ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬400٬000 تومان
1٬680٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
600٬000 تومان
420٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
100٬000 تومان
70٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل فوری
350٬000 تومان
245٬000 تومان
ریبیس هر فک
400٬000 تومان
280٬000 تومان
تعمییر پروتز شکسته
150٬000 تومان
105٬000 تومان
نایت گارد سخت
550٬000 تومان
385٬000 تومان
نایت گارد نرم
600٬000 تومان
420٬000 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
120٬000 تومان
84٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
150٬000 تومان
105٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
باز کردن آبسه داخل دهانی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
باز کردن آبسه خارج دهانی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
80٬000 تومان
56٬000 تومان
هر عدد بخیه
70٬000 تومان
49٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان
400٬000 تومان
280٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
150٬000 تومان
105٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
50٬000 تومان
35٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
80٬000 تومان
56٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
250٬000 تومان
175٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
80٬000 تومان
56٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
باز کردن آبسه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
فیشور سیلنت
120٬000 تومان
84٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
220٬000 تومان
154٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
280٬000 تومان
196٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
300٬000 تومان
210٬000 تومان
روکش دندان شیری
170٬000 تومان
119٬000 تومان
روکش دندان دائمی
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
180٬000 تومان
126٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم آمالگام بیلداپ
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
320٬000 تومان
224٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پلاک s. M متحرک
400٬000 تومان
280٬000 تومان
هر واحد s.s.c
300٬000 تومان
210٬000 تومان
دستگاه ارتودنسی پیج دار
450٬000 تومان
315٬000 تومان
دستگاه ارتودنسی پیچ و فنر دار
500٬000 تومان
350٬000 تومان
strip هر دندان
100٬000 تومان
70٬000 تومان
splint هر دندان
150٬000 تومان
105٬000 تومان
درمان های Apexogenesis
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم سه سطحی با آمالگام
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم سه سطحی با کامپوزیت
300٬000 تومان
210٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟