تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر علیرضا خلیل زاده ( متخصص درمان ریشه )

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر تنکابن

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر علیرضا خلیل زاده ( متخصص درمان ریشه ) سال ۱۳۹۷

خدمات تخصصی درمان ریشه
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه و تکمیل پرونده
35٬000 تومان
24٬500 تومان
رادیوگرافی
30٬000 تومان
21٬000 تومان
پانسمان دندان
30٬000 تومان
21٬000 تومان
درمان ریشه تک کانال
600٬000 تومان
420٬000 تومان
درمان ریشه دو کانال
700٬000 تومان
490٬000 تومان
درمان ریشه سه کانال
800٬000 تومان
560٬000 تومان
درمان ریشه چهار کانال
900٬000 تومان
630٬000 تومان
درمان ریشه دندان عقل 8 ( سه کانال )
650٬000 تومان
455٬000 تومان
درمان ریشه دندان عقل 8 ( چهارکانال )
750٬000 تومان
525٬000 تومان
درمان ریشه مجدد تک کانال
850٬000 تومان
595٬000 تومان
درمان ریشه مجدد دو کانال
950٬000 تومان
665٬000 تومان
APexogenesis
300٬000 تومان
210٬000 تومان
درمان ریشه مجدد دندان عقل 8 ( سه کانال )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
درمان ریشه مجدد دندان عقل 8 ( چهار کانال )
30٬000 تومان
21٬000 تومان
درمان هر کانال اضافه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
تک ریشه
50٬000 تومان
35٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟