تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکتر بهاره باقی زاده

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر تنکابن

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر بهاره باقی زاده سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
20٬000 تومان
14٬000 تومان
ست یکبار مصرف
30٬000 تومان
21٬000 تومان
پانسمان
20٬000 تومان
14٬000 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
30٬000 تومان
21٬000 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
90٬000 تومان
63٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
400٬000 تومان
280٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
30٬000 تومان
21٬000 تومان
گلاس
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
140٬000 تومان
98٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
180٬000 تومان
126٬000 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم یک سطحی همرنگ
180٬000 تومان
126٬000 تومان
ترمیم دو سطحی همرنگ
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم سه سطحی همرنگ
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم cI Iv دندان های قدامی
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم cI v همرنگ دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون
400٬000 تومان
280٬000 تومان
بستن فاصله بین دندان ها
600٬000 تومان
420٬000 تومان
ترمیم با کامپوزیت ونیر
400٬000 تومان
280٬000 تومان
پین داخل کانال هر عدد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
چسباندن نگین ( بدون احتساب هزینه نگین )
100٬000 تومان
70٬000 تومان
بلیچینگ مطب هر فک
900٬000 تومان
630٬000 تومان
بلیچینگ خانه هر فک
300٬000 تومان
210٬000 تومان
اندو بلیچینگ هر دندان ( بدون ترمیم )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کف بندی
50٬000 تومان
35٬000 تومان
ترمیم با گلاس آینومر
200٬000 تومان
140٬000 تومان
پانسمان پالپ کچ
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پروتز
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
روکش پی اف ام (با لابراتور و چسب )
700٬000 تومان
490٬000 تومان
چسباندن مجدد روکش هر واحد
100٬000 تومان
70٬000 تومان
بریدن و خارج کردن روکش هر واحد
50٬000 تومان
35٬000 تومان
پست ریختگی
400٬000 تومان
280٬000 تومان
دست دندان کامل ( با هزینه دندان و لابراتوار )
3٬000٬000 تومان
2٬100٬000 تومان
دست دندان یک فک ( با هزینه دندان لابراتوار )
1٬500٬000 تومان
1٬050٬000 تومان
پلاک پارسیل کرم کبالت هر فک ( با هزینه دندان و لابراتوار )
2٬000٬000 تومان
1٬400٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان با لابراتوار
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان با لابراتوار
400٬000 تومان
280٬000 تومان
هر واحد دندان اضافه تر
90٬000 تومان
63٬000 تومان
افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ریلاین هر فک با اکریل فوری
200٬000 تومان
140٬000 تومان
ریبیس هر فک
400٬000 تومان
280٬000 تومان
تعمییر پروتز شکسته
200٬000 تومان
140٬000 تومان
نایت گارد سخت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
نایت گارد نرم
250٬000 تومان
175٬000 تومان
فلیپر تا دو دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
فلیپر تک دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
روکش استنلس استیل
100٬000 تومان
70٬000 تومان
بریچ FRC
195٬000 تومان
136٬500 تومان
جراحی ها
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
کشیدن دندان قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان خلفی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک بالا
200٬000 تومان
140٬000 تومان
کشیدن دندان عقل فک پایین
200٬000 تومان
140٬000 تومان
بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
200٬000 تومان
140٬000 تومان
شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
جراحی ریشه نهفته در نسج سخت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه
400٬000 تومان
280٬000 تومان
جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه
500٬000 تومان
350٬000 تومان
هر عدد بخیه
30٬000 تومان
21٬000 تومان
ژلتم
50٬000 تومان
35٬000 تومان
آلوئولو پلاستی 1/4 فک
500٬000 تومان
350٬000 تومان
ژنژیوکتومی 1/2 فک
500٬000 تومان
350٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور
100٬000 تومان
70٬000 تومان
جراحی حذف یک پاکت یک دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 3 دندان
400٬000 تومان
280٬000 تومان
جراحی حذف پاکت نصف فک
600٬000 تومان
420٬000 تومان
جراحی حذف پاکت 1 فک
1٬000٬000 تومان
700٬000 تومان
کشیدن بخیه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
30٬000 تومان
21٬000 تومان
جرم گیر هر فک با بروساژ
90٬000 تومان
63٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
90٬000 تومان
63٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
100٬000 تومان
70٬000 تومان
فیشور سیلنت
180٬000 تومان
126٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
250٬000 تومان
175٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
350٬000 تومان
245٬000 تومان
روکش دندان شیری
120٬000 تومان
84٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
300٬000 تومان
210٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
250٬000 تومان
175٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
350٬000 تومان
245٬000 تومان
پلاک s. M متحرک
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پلاک s. M ثابت
300٬000 تومان
210٬000 تومان
هر واحد s.s.c
120٬000 تومان
84٬000 تومان
strip هر دندان
30٬000 تومان
21٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟