تعرفه و هزینه های دندانپزشکی دکترنوش آفرین احتشامی

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر مشهد

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکترنوش آفرین احتشامی سال ۱۳۹۷

خدمات اطفال
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
جرم گیر هر فک با بروساژ
60٬000 تومان
42٬000 تومان
فلوراید تراپی هر فک
30٬000 تومان
21٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه
230٬000 تومان
161٬000 تومان
فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه
280٬000 تومان
196٬000 تومان
کشیدن دندان شیری (ABC )
40٬000 تومان
28٬000 تومان
کشیدن دندان شیری ( DE)
50٬000 تومان
35٬000 تومان
کشیدن ریشه قدامی
40٬000 تومان
28٬000 تومان
کشیدن ریشه خلفی
50٬000 تومان
35٬000 تومان
باز کردن آبسه
50٬000 تومان
35٬000 تومان
فیشور سیلنت
50٬000 تومان
35٬000 تومان
پالپوتومی اطفال دندانهای ( ABC)
80٬000 تومان
56٬000 تومان
پالپوتومی دندانهای ( DE)
100٬000 تومان
70٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (ABC)
140٬000 تومان
98٬000 تومان
پالپکتومی دندانهای (DE)
200٬000 تومان
140٬000 تومان
روکش دندان شیری
100٬000 تومان
70٬000 تومان
روکش دندان دائمی
120٬000 تومان
84٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با آمالگام
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با آمالگام
120٬000 تومان
84٬000 تومان
ترمیم یک سطحی با کامپوزیت
100٬000 تومان
70٬000 تومان
ترمیم دو سطحی با کامپوزیت
120٬000 تومان
84٬000 تومان
کامپوزیت بیلداپ قدامی اطفال
100٬000 تومان
70٬000 تومان
دستگاه ارتودنسی پیج دار
400٬000 تومان
280٬000 تومان
دستگاه ارتودنسی پیچ و فنر دار
650٬000 تومان
455٬000 تومان

نظرات مشترکین
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا
نیاز به مشاوره دارید؟